Slægtsforskning

Vis:
Sortering:

1.900 godsskifter fra Bjerringbro-Hvorslev-egnen 1715-1815

Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn. Uddrag med samtlige arvinger af skifterne fra god-sern..

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

3 landbrug i Vendsyssel

Oplag 1000 stk. Red. og tilrettelæggelse: Palle Friis, Per Lysdahl og Mogens Thøgersen. Temaudgave a..

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Aalborg Købmænd gennem 500 Aar

udgivet af Aalborg Handelsstandsforening i Anledning of 500 Aaret for Oprettelsen af Guds Legems Lav..

kr. 450,00 Eksl. Moms: kr 450,00

Af en landsbydrengs erindringer

Illustreret med få billeder. 60 sider. Hilsen fra forfatteren på første side. Pæn brugt stand...

kr. 160,00 Eksl. Moms: kr 160,00

Afhandlinger til dansk bog- og bibliotekshistorie

Oplag 750 stk. 16 + 331 sider. Aml. brugsspor på omslag...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Amtsraadskredse

Indholdsfortegnelse: Byer og større gaarde med postadresse, Sogne og købstæder, Kommunernes navn og ..

kr. 240,00 Eksl. Moms: kr 240,00

Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark. Anordning for Almue-Skolevæsenet i Kjøbstæderne i Danmark

Anordning for Almueskolevæsenet paa Landet i Danmark, Frederiksberg, den 29. Julii 1814 og Anordning..

kr. 110,00 Eksl. Moms: kr 110,00

Årets skikke og traditioner. Erindringer fra Løkken-Vrå

2 Oplag 500 stk. Gennemillustreret i s/h. 155 sider. Pæn stand...

kr. 45,00 Eksl. Moms: kr 45,00

Arkivhåndbog Nørrejylland

Håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Opl..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Arkivhåndbog Nørrejylland

Håndbog for slægts- og lokalhistoriske undersøgelser ved Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Opl..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Asgers Bog

Asgers Bog, samlede erindringer af Asger Lauridsen. Signeret af forfatteren. Illustreret med foto. 1..

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Barndoms- og Ungdomserindringer. Halvfjerdsaarigige person og kulturerindringer

Martinus Vestergaard erindringer fra ungdomsaarene. 99 sider. Pæn brugt stand...

kr. 160,00 Eksl. Moms: kr 160,00

Bidrag til Aalborg Bispedømmes Historie

Udgivet i Anledning af 350-Aars-Dagen for Aalborg Bys Ophøjelse til Stiftshovedstad. Bogen er opdelt..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Biskop Nicolay Edinger Balle's Slægt gennem 350 År

Herunder Linierne von Balle og Balle. Oplag 400 stk. Illustreret med foto. 74 sider. Ryg med rifter ..

kr. 350,00 Eksl. Moms: kr 350,00

Calender for Aarene fra 601 til 2200 efter Christi Fødsel

Affotograferet og genoptrykt efter Thieles originale udgave fra 1866. 170 sider. Bogen fremtræder i ..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Dagbogsoptegnelser ved Niels Thomsen Jels

Illustreret i sort/hvid foto. 81 sider. Næsten som ny...

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Dage kom, Dage gik. En arbejderkvindes erindring

En arbejderkvindes erindringer - Vejle, Grejsdalen, bogen er tilegnet min mor, Ane Lagerda Sørensen,..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Dansk Historisk Bibliografi. Bind 3.

Systematisk Fortegnelse over Bidrag til Danmarks Personalhistorie, i tilslutning til Bibliotheca Dan..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Dansk Provinds Vejviser. Stats Adressebog for Kongeriget Danmark med Kolonier 1889-91

11. Aargang. Rigt illustreret i s/h. 888 sider. Defekt omslag og brugsspor på sider. Indhold er komp..

kr. 450,00 Eksl. Moms: kr 450,00

Danske efternavne

Popularitet - Betydning - Oprindelse. Illustreret sort/hvid. 144 sider. Som ny...

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Danske efternavne - betydning, oprindelse, udbredelse

Beskrivelse af vor slægtsnavnetradition, efternavnets udvikling til slægtsnavn samt navneloven. Desu..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Danske for og efternavne. Popularitet. Betydning. Oprindelse. 2 Bind.

144+80 sider. Pæn omslag, Danske efternavne har de første 20 sider lidt fugt krøllet sider i top...

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Danske for- og efternavne. Betydning, oprindelse, udbredelse

Håndbog over ca. 1000 af de almindeligste fornavne og ca. 10.000 efternavne. Med forklaringer på nav..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Danske for- og efternavne. Betydning, oprindelse, udbredelse

Håndbog over ca. 1000 af de almindeligste fornavne og ca. 10.000 efternavne. Med forklaringer på nav..

kr. 90,00 Eksl. Moms: kr 90,00

Danske i udlandet 1956

Bog med 6000 navne og adresser og 1200 biografier af landsmænd i udlandet. Indlagt i bogen: 3 stk. A..

kr. 130,00 Eksl. Moms: kr 130,00

Danske øgenavne

Illustreret sort/hvid. 80 sider. Forsiden buer lidt..

kr. 45,00 Eksl. Moms: kr 45,00

De gamle til Raad - De unge til Daad

2 hefter indlagt: Ved Christian Winthers Kiste 1877 og ved Gehejmeraad Johan Nikolai Madvigs Jordefæ..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Den Danske Dommerstand under Enevælden

Et bidrag til retsvæsenets historie i det 17de-18de aarhundrede. 194 sider. Flot halvlæder indbindni..

kr. 350,00 Eksl. Moms: kr 350,00

Den økonomiske Udvikling i Danmark i det sidste Slægtled

Den økonomiske Udvikling i Danmark i det sidste Slægtled. Særtryk af "Vort Folk i det nittende Aarhu..

kr. 160,00 Eksl. Moms: kr 160,00

Drømmen om det ukendte. En beretning om folkevandring

En beretning om goternes vandring gennem Europa. Illustreret. 120 sider. Pæn brugt stand. Navn skrev..

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Egnssamlingen. Lokalhistorisk Arkiv & Museum for Pandrup Kommune

Oplag 600 stk. Gennemillustreret i s/h. 27 + 30 + 34 sider. Pæn stand...

kr. 35,00 Eksl. Moms: kr 35,00

En god historie

Din egen slægts historie. 48 sider. Eksemplar som ny. ..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

En greve. Jørgen Scheel til Grevskabet Scheel stamhuset Gl. Estrup samt Ulstrup 1768-1825

Slægtsbøger om familien Scheel. 207 sider. Illustreret med foto. Brugsspor på omslag (kant slid) ell..

kr. 160,00 Eksl. Moms: kr 160,00

En Han Herred slægt

Oplag 300 stk. Slægtsbog for efterkommere af ladefoged Mads Sørensen og hustru Dorte Pedersdatter. 9..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Erindringer af mit liv og om min familie

Skolelærer, kirkesanger Frederik Christian Maximilianussen, Trønninge. Slægtsbog: Min farfar var fra..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Et Tilbageblik

Signeret af forfatter. Erindringer efter breve og foto. 166 sider. Ryg lidt afbleget ellers pæn stan..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Europas fyrstehuse. En genealogisk nøgle

Bogen repræsenterer et omhyggeligt forsøg på at fremstille en samlet nøgle til alle europæiske fyrst..

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Familiebilleder

Tekster om familien belyst i samfundsperspektiv og historisk perspektiv. Andre familieformer. Famili..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Farfar fortæl nu - giv dine erindringer videre

Illustreret i s/h og farver. 128 sider. Ikke udfyldt. Ny...

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Festskrift til Niels Møller. Paa firsaarsdagen 11. December 1939

Signeret af forfatteren Karl Martin Nielsen. Særtryk. Bibliografi ved Karl Martin og Ole Jacobsen. 3..

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Festskrift tilegnet C. Klitgaard på 70-Aarsdagen 6. December 1938

Optegnelser over Carl Klitgaard, m.m. 303 sider. Flot halvlæder indbindning. For nogle år siden kost..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie

1. udgave. 2. oplag. Illustreret. 215 sider. Pæn stand, lidt kant slid...

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie

1. udgave. 1. oplag. Illustreret. 215 sider. Næsten som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Find dine rødder. Politikens håndbog i slægtshistorie

1. udgave. 1. oplag. Illustreret. 215 sider. Næsten som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Folketællingen 1787 Gladsaxe Sogn

Gladsaxe Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. 96 sider. Illustreret. Som ny...

kr. 175,00 Eksl. Moms: kr 175,00

Fortegnelse over skrifter af Carl klitgaard

Særtryk af vendsysselske årbøger. Udgivet af Historisk Samfund for Hjørring Amt. 35 sider. Næsten so..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Fortidsminder i Vendsyssel. Historisk - topografiske og kulturhistorisk Brudstykker

400 sider. Samtidigt lidt slidt halvlæderbind. Indhold i pæn stand. Ejer stemplet i bogen, Læge J. V..

kr. 200,00 Eksl. Moms: kr 200,00

Fra Axels Drengetid. Bare et par småglimt

Lokalt fra Fredericia (1914) beskrevet af Axel. Strandbadene (foto på forsiden), badeanstalten flytt..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Fra borgerskabets gennembrud. Konsul i Hjørring Chr. H. Nielsen

Med få illustrationer. 78 sider. Med få brugsspor på omslag. ..

kr. 90,00 Eksl. Moms: kr 90,00

Fra en Grotid - 1860-1942

Landbrugsskoleforstander Jens Nielsens erindringer. Illustreret i s/h. 191 sider. Brugsspor på omsla..

kr. 95,00 Eksl. Moms: kr 95,00

Fra land og by - Beretninger fra århundredskiftet

Oplag 1000 stk. Gennemillustreret i s/h. 71 sider. Pæn stand...

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Fra Skallerup sogns historie

Illustreret med foto. 291 sider. Pæn stand, omslag lidt gulnet...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Gamle Koldingslægters Bomærker

Oplag 100 stk. Illustreret. 8 sider. Næsten som ny...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Gård historie gennem 330 år. 1664 - 1994

Tørring By, Vrads Herred : skiftevis Dronningborg, Randers, Silkeborg, Ringkøbing, Aarhus, Skanderbo..

kr. 90,00 Eksl. Moms: kr 90,00

Gennem 400 Aar. En Slægtsbog om Anders Simonsen og Mette Jensdatter, deres Forfædre og Efterslægt

Denne slægtsbog tager sit udgangspunkt i Anders Simonsen og Mette Jensdatter fra Ravnholt. 149 sider..

kr. 240,00 Eksl. Moms: kr 240,00

Gravmindets Historie. Ordrup Kirkegård

Alfabetisk ordnet oversigt over gravminder på Ordrup Kirkegård. 54 sider, illustreret. Som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Grundbog i Slægtshistorie. Slægtshistorie - en vejledning. 2 Bind.

Slægtshistorie en vejledning: 2. reviderede oplag. Illustreret. 104 sider. Grundbog i Slægtshistorie..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Haderslev postdistrikts historie 1649-1926

Enkelte illustrationer i s/h. 365 sider. Pæn stand...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Håndbog i Grafologi

Illustreret. 104 sider. Næsten som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Håndværk og håndværkerliv. Erindringer fra Løkken-Vrå

Oplag 500 stk. Gennemillustreret i s/h. 136 sider. Pæn stand...

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Herredsinddelingen i Danmark

Illustreret. Med matriklen, og kort over Herreder, Sysler Stifter og Lande. 31 sider. Hefte med brug..

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Historisk-topografisk Beskrivelse af Hørmested og Lendum Sogne i Hjørring Amt

52 sider. Flot halvlæder indbindning. For nogle år siden kostet det ca. 800 kr. at få indbundet en b..

kr. 350,00 Eksl. Moms: kr 350,00

Hjørring Amts Landøkonomiske Selskab 1845-1945

Et Jubilæumsskrift. Illustreret med mange foto. 256 sider. Flot ny indbindning med den orginale fors..

kr. 140,00 Eksl. Moms: kr 140,00

Holstebro en historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse 1871

Genudgivet af Bent Torben Holm. 237 sider. Ryg har fået tape ellers pæn stand...

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Husker du din skoletid? Erindringer fra Løkken-Vrå + Tillæg til bogen

2 stk. Oplag 1000 stk. Gennemillustreret i s/h. 179 sider. Pæn stand...

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Hvem forsker hvad 2001-2010

10 stk. Er et opslagsværk i bogform. Bogen rummer indlæg om slægter, områder og emner, der forskes i..

kr. 300,00 Eksl. Moms: kr 300,00

Hvetbo Herred. 1+2 Del

Særdeles omfattende værk af den kendte slægtsforsker Klitgaard. Trykt I Stiftsbogsrykkeriet. Med 2 u..

kr. 950,00 Eksl. Moms: kr 950,00

Indgaaet til livet...

Nogle mindeord ved en dansk og en norsk vens baare. 50 sider. Brugsspor på omslag...

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Jaguaren venter ikke

Erindringer. Illustreret med foto. 56 sider. Pæn stand...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Jens Raben 14. Marts 1880, 18. Februar 1960 - Et mindeskrift.

Oplag 700 stk. Med udfoldelig slægtstræ. Illustreret med fotos. 227 sider. Pæn brugt stand...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Kalendere. Folkelig tidsregning i Norden

Illustreret. 56 sider. Lidt brugsspor på forsiden...

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Kancelliets Brevbøger. Vedrørende Danmarks indre forhold i uddrag 1644 til 1660

16 stk. i alt. Er fra perioden 1644 til 1660. Den ene er indbundet i rød halvlæder. Pæn brugt stand...

kr. 1.800,00 Eksl. Moms: kr 1.800,00

Katalog over Det Kongelige Biblioteks Haandskrifter vedrørende Dansk Personalhistorie. 2 Bind.

171+123 sider. Flot ny indbindning med den orginale forside. For nogle år siden kostet det ca. 800 k..

kr. 200,00 Eksl. Moms: kr 200,00

Kirker, Præster og Degne i Vinding-Vind

I kommission hos Hilmer Thomsens Boghandel. Illustreret med foto. 199 sider. Omslag med brugsspor...

kr. 160,00 Eksl. Moms: kr 160,00

Kjøbenhavns Borgere 1659

Indhold: Mandtal over dem, der kan gaa til Volds 10. Januar 1659, Indkvarteringsmandtal December 165..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Kongen og de andre

En krønike, der tegner et Danmarksbillede af perioden fra slutningen af 1700-tallet og 200 år frem, ..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Kronologi

Illustreret i sort/hvid. 89 sider. Næsten som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Landboernes Vejviser over Kongeriget Danmark

Angiver størrelse af dyrkede arealer pr. herred og sogn. Indeholder endvidere beskrivelse af købstæd..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Landgilde og udsæd på Sjælland i de store mageskifters tidsalder

Retrospektive studier i landbo-og bebyggelseshistorie. 444 sider. Flot halvlæder indbindning. For no..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Lensbesidderen som amtmand

Lensbesidderen som amtmand. Studier i administration af fynske grevskaber og baronier 1671-1849. Ill..

kr. 90,00 Eksl. Moms: kr 90,00

Livets karrusel. Nogle erindringer fra et rigt liv

Erindringer fra Erling Veiles opvækst, dagligliv og arbejdsliv i Fredericia og omegn, 1995-2000. Rig..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Livserindringer 1 - barndomsår

Illustreret sort/hvid. Hans Jørgen Madsen. 144 sider. Pæn stand...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Lokal historie - en håndbog

Indhold: Den glade videnskab ; Hvad er lokalhistorie? ; Dansk lokalhistorie gennem tiderne ; Om at k..

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Lokalhistoriske arkiver - En vejledning for medarbejdere og benyttere

Med en indledning ved Johan Hvidtfeldt. Illustreret i s/h. 91 sider. Pæn brugt stand...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Lov og ret i Danmark

Illustreret. 142 sider. Pæn stand...

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Lær slægtsforskning

Illustreret. Berlingske fritidsbøger. 128 sider. Alm. Brugsspor. Løse sider...

kr. 25,00 Eksl. Moms: kr 25,00

Lær slægtsforskning

Illustreret. Berlingske fritidsbøger. 128 sider. Alm. Brugsspor...

kr. 35,00 Eksl. Moms: kr 35,00

Mads Nielsen, David og Mette Marie i Guds eget land - en slægtskrønike

t optryk af en række breve til familien i Danmark fra Mads Nielsen, sønnen David Madsen Damsted og s..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Mål og vægt

Illustreret i sort/hvid. 95 sider. Næsten som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Mejerier. Erindringer fra Løkken-Vrå

Beretninger om 15 nedlagte mejerier i den tidligere Løkken-Vrå kommune. Oplag 1000 stk. Gennemillust..

kr. 45,00 Eksl. Moms: kr 45,00

Mejerier. Erindringer fra Løkken-Vrå

Beretninger om 15 nedlagte mejerier i den tidligere Løkken-Vrå kommune. Oplag 1000 stk. Gennemillust..

kr. 35,00 Eksl. Moms: kr 35,00

Min barndom - Erindringer fra Løkken-Vrå. 2 Bind.

Bogen er en samling af beretninger skrevet af mennesker, der har haft deres opvækst i lokalområdet. ..

kr. 300,00 Eksl. Moms: kr 300,00

Min far

Slægten Anders Lauritz Pedersen fra Hammel. Oplag 250 nummererede eksemplarer, dette er 166. 30 side..

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Min slægt. Hvordan - Hvornår - Hvorfor?

Vejledning til slægtsforskningsstudier, med oplysninger om brug af arkiver, biblioteker, kildekritik..

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Mit livs erindringer

160 sider, illustreret. Næsten som ny...

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Morgendagens modenavne

Modenavne i dag - Komplet liste over godkendte navne. 130 sider. Næsten som ny...

kr. 35,00 Eksl. Moms: kr 35,00

Nabohandel over Skagerrak

De småskuder bandt kysterne sammen. 1. udgave. 1. oplag. Illustreret. 64 sider. Som ny...

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Navneregistrene til Kronens Skøder 1535-1765

Genudgivet efter tilladelse fra Rigsarkivet. 624 sider. Som ny...

kr. 145,00 Eksl. Moms: kr 145,00

Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814

Samler en række bidrag til denne mangefacetterede historie under det fælles tema Krig og samfund - D..

kr. 190,00 Eksl. Moms: kr 190,00

Nørvang Herred. Uddrag af de 635 skifter i herredets godser 1723-1826

Nørvang Herred. Uddrag af de 635 skifter i herredets godser 1723-1826. 72 sider. Som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Officerer i Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat 1814-1932. 2 Bind.

Biografier om samtlige danske og norske søofficerer fra enevældens indførelse og frem til adskillels..

kr. 850,00 Eksl. Moms: kr 850,00

Om Kjærgaard og Kjærgaard-Slægten

Illustreret med tegninger og fotos i sort/hvid. Stort format. 132 sider. Lhefte med brugsspor. Sjæld..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Overlærer N. C. Nielsens Erindringer

Fra vejle egenen. Signeret: Med venlig hilsen fra mor og Pouline Nielsen. 118 sider. Illustreret med..

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

P. N. Frosts Beskrivelse over Købstaden Ringkjøbing

Med biografiske Meddelelser om DR. Phil Stiftsprovst P.N. Frost. Optrykt efter originaludgaven, tryk..

kr. 200,00 Eksl. Moms: kr 200,00

Personalhistorisk Tidsskrift 1969 til 2018

84 stk. i alt. Med Personalhistoriske studier, vejledende og orienterende artikler (1979 100 års jub..

kr. 2.200,00 Eksl. Moms: kr 2.200,00

Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2

Med register til 2010. Gennemillustreret i s/h. 126 sider. Som ny...

kr. 35,00 Eksl. Moms: kr 35,00

Petersen Slægten

Slægten Asmus Asmussen, som senere blev til Petersen. Illustreret med foto. 11 sider. Pæn stand...

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Politikens bog om år og dage. Med fødselsdags- og erindringskalender

Indledes med en kort historisk beskrivelse om tid og tidsberegning. Derefter omtales i kalenderform ..

kr. 95,00 Eksl. Moms: kr 95,00

Politikens håndbog i slægtshistorie

2. udgave. Illustreret sort/hvid og farver. 215 sider. Pæn stand...

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Politikens håndbog i slægtshistorie

3. udgave. Illustreret sort/hvid og farver. 224 sider. Pæn brugt stand...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Politikens håndbog i slægtshistorie

4. udgave. 1. oplag. Illustreret i farver. 248 sider. Som ny...

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Privatarkiver fra tidsrummet 1660—1800 i Rigsarkivet

Udgivet af Rigsarkivet. I kommission hos Ejnar Munksgaard, København 1952. 210 sider. Heftet med ori..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Præstehustruer der mangler hos Wiberg. Tillæg med tilføjelser og rettelser

31 sider. Med brugsspor. Kopi af En almindelig dansk Præstehistorie 1870, med følger...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Præstehustruer, der helt eller delvis mangler i Wibergs Præstehistorie

Samlede og udgivne af Erh. Qvistgaard. Der er notater og understregninger i bog som har med indhold ..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Præsteindberetninger om fæstegods m.v. i Vendelbo stift 1568 og 1599

Udgivet af Udvalget for Udgivelse af Kilder til Landbefolkningens Historie. XXV + 304 sider. Flot ha..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Resens Atlas Aalborg Stift

Peder Hansen Resen Atlas Danicus VI,A: Aalborg Stift. Med alle løse plancher. 94 sider. Næsten som n..

kr. 90,00 Eksl. Moms: kr 90,00

Rig og fattig i Ribe. Økonomiske og sociale forhold i Ribe-samfundet 1560-1660. Bind 1-2

Ole Degns hovedværk. Enkelte illustrationer i s/h. 458 + 402 sider. Pæn brugt sæt. Ryggene falmet...

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Rubjerg Sogn i gamle Dage. En historisk topografisk Beskrivelse

Udarbejdet af Severin Christensen Sortfeldt. Illustreret. 109 sider. Flot halvlæder indbindning. For..

kr. 200,00 Eksl. Moms: kr 200,00

Set nedenfra en familie krønike i skolehistorisk ramme

Stykket sammen af generationers gensidige erindringer og efter ladenskaber. 296 sider. Navn skrevet ..

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Skoler og Degne i Vendsyssel. 2 Bind.

Bidrag til skolens udviklings- og personalhistorie. Skoler og Degne i Vendsyssel indtil 1814 af P. R..

kr. 350,00 Eksl. Moms: kr 350,00

Skærum Sogn

Bidrag til Skærum Sogns Historie og Topografi. 48 sider. Næsten som ny, selv om den er fra 1902...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Slægt og Familie. Koldingbogen

Årets tema for Koldingbogen er 'Slægt og familie'. Slægten er vores individuelle bånd til fortiden, ..

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Slægten Hoffmann

Ved Johanne Hoffmann Fredericia 1985. 71 sider. Omslag med brugsspor og navn-label...

kr. 110,00 Eksl. Moms: kr 110,00

Slægten Leegaard. Fra Maabjerg Sogn ved Holstebro

Jens Peter Harbo forfatter af flere slægtsbøger, bl.a. Slægten Leegaard fra Maabjerg Sogn ved Holste..

kr. 140,00 Eksl. Moms: kr 140,00

Slægten Lindemann i Horsens 1844-1944

Nummer 200 ud af 600 stk. Indlagt private breve. Illustreret med foto. 76 sider. Pæn stand...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Slægters gang i Sædding Sogn

Med et kapitel om Kierkegaard og Sædding - Sørens fader, Michaels fødested. Rigt illustreret. 239 si..

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Slægtsforskere. 4 stk.

Slægtsforskere: Lad os stå vagt og værne!, 40 sider. Slægtsforskere: lad os vedgå arv og gæld!, 28 s..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Stamtavle over Silke- og Klædekræmmer, Borgerkaptajn Christian Mouritz Tuchsens slægt

Christian Mouritz Tuchsens Slægt. Tuchsen har forfedre i den lille byen Højer i Schleswig (Sønder Jy..

kr. 220,00 Eksl. Moms: kr 220,00

Statistiske Bidrag til Vendelbo Stifts Historie i det 16de og 17de Aarhundrede

Trykt hos Oluf Olufsen, Aalborg. Udgivet med understøttelse af det jydske histirisk-topografiske sel..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Svenstrup. En gård i Vesthimmerland

Illustreret med foto. 58 sider. Pæn stand...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Tegnemesterens Efterkommere. En slægtsbog i fortsættelse af Bromme Mølle

Bromme Mølle - En Slægtebog, der tager udgangspunkt i tegnemester Troels Pedersen og efterkommere. S..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Tingbogsekstrakter fra Thy 2 Bind. - 1: Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688 . 2: Thisted 1670-1711.

Bind 1: Hillerslev og Hundborg herreder 1666-1688 . Bind 2: Thisted 1670-1711. 837 + 720 sider. Næst..

kr. 400,00 Eksl. Moms: kr 400,00

Trap Danmark. Stedregister

Stedregister. Bind XI. Tilføjelser og rettelser til øerne og Jylland. 595 sider. Stød forneden ved r..

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Trap. Danmark. Personregister

Bind XII. Redigeret af Niels Nielsen, Peter Skautrup , Povl Engelstoft. og Therkel Mathiasen. 927 si..

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Trondhjems borgerskap 1680-1730. Utvalgte kilder

Red: Per Reidar Bjørnerud Christiansen og Torkel Rønold Bråthen. Hvem var Hvem 2. 88 sider. Næsten s..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Træk af Sundby sogns historie

Signeret og hilsen fra forfatteren på første side. Særtryk af Fra Himmerland og Kjær Herred. Illustr..

kr. 140,00 Eksl. Moms: kr 140,00

Tuberkulosen paa Bornholm og dens Bekæmpelse

Illustreret med foto. 171 sider. Pæn brugt stand. ..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Tyrsting Herred

Uddrag af de 552 indførsler i de bevarede tingbøger 1660-64 og 1681-83. 69 sider. Pæn stand...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Under Præstegaardens Tag. En Mand og hans Slægt

Om Stiftsprovst C.F. Koch og hans slægt. Illustreret med foto. 130 sider. Rift på forsiden. Uopspræt..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Ved Rasmus Lauritz Balslevs Jordefærd 14-17 maj 1935.

Illustreret med foto af Rasmus Lauritz Balslev. Adjunkt ved Efterslægtselskabets Gymnasium. 30 sidet..

kr. 45,00 Eksl. Moms: kr 45,00

Vendsyssel Historiske Museum 1985-86 og 1984-85

2 stk. Gennemillustreret i s/h. 28 + 32 sider. Pæn stand...

kr. 35,00 Eksl. Moms: kr 35,00

Viborg landstings dombøger 1616. Sagsreferater og domskonklusioner

Dette bind referater af de domme, som Viborg landsting afsagde i løbet af året 1616, i en duplikeret..

kr. 180,00 Eksl. Moms: kr 180,00

Viborg Landstings Skøde- og Pantebog 1645-52

4 bind i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger (komplet). Indeholder en uvurderlig..

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Viborg Landstings skøde- og pantebøger 1624-1637

4 bind i udgivelsesrækken Viborg landstings skøde- og pantebøger (komplet). Indeholder en uvurderlig..

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Viborg landstings skøde- og pantebøger 1653-1657. Viborg landstings skøde- og pantebøger registre 1651, 1653-1657

Landstingenes skøde- og pantebøger III, 1 og Landstingenes skøde- og pantebøger III, 2. 278 + 229 si..

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Vindenes hjem.

Varm og usentimental skildring af Olaf Spillemands opvækst i yderste armod på Island, og hans barske..

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Vore gamle kalenderdage - tro, overtro, fest og højtid i svundne tider

4 udgave. 1 oplag. En kalenderstok fra 1531 fra Roskildeegnen danner grundlag for beretningen om, hv..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Vore gamle kalenderdage tro, overtro, varsler

En kalenderstok fra 1531 fra Roskildeegnen danner grundlag for beretningen om, hvordan bondebefolkni..

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Vore gamle kalenderdage. Tro, overtro, fest og højtid i svundne tider

Illustreret af Ludmilla Balfour. En kalenderstok fra 1531 fra Roskildeegnen danner grundlag for bere..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Vore Slægtsnavne. En undersøgelse af vore Slægtsnavnes Oprindelse og Fordeling med særligt henblik paa -sen Navnene

91 sider. Flot halvlæder indbindning. For nogle år siden kostet det ca. 800 kr. at få indbundet en b..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Vrejlev Klosters Historie

Illustreret. 191 sider. Flot halvlæder indbindning. For nogle år siden kostet det ca. 800 kr. at få ..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00