Landbrug / Skovbrug

Vis:
Sortering:

Andelsbonden og kvæghandelen

68 sider. Illustreret med foto. Pæn stand...

kr. 40,00 Eksl. Moms: kr 40,00

Beskrivelse over Agerdyrkningens tilstand i Danmark. Nørre-jylland 3 Bind

Fotolitograferet genoptryk, efter udgaven fra 1803-1812. Nørre-jylland er Jylland nord for Kongeåen...

kr. 350,00 Eksl. Moms: kr 350,00

Bønder i 100 slægtled

Viser dyrkningsmetoder, avlingsteknikker, redskaber osv. Fra landbrugets hverdag gennem 100 slægtled..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Danmarks større gårde. Statistisk og historisk håndbog for det store og middelstore landbrug. 1-6 Bind

Statiistik og historisk håndbog for de store og middelstore landbrug, med foto af hver landbrug. Bin..

kr. 1.800,00 Eksl. Moms: kr 1.800,00

Dansk bondekultur før 1900

Vejleder til nationalmuseets danske bondesamling. Illustreret. 92 sider. Som ny...

kr. 40,00 Eksl. Moms: kr 40,00

Dansk mejeristat. København - Københavns Amt - Frederiksborg Amt

Illustreret i s/h foto af alle mejerier. Mejerihistorie. 859 sider. Pæn stand...

kr. 110,00 Eksl. Moms: kr 110,00

Dansk mejeristat. Vejle Amt - Ringkøbing Amt - Aarhus Amt - Viborg Amt

Illustreret i s/h foto af alle mejerier. Mejerihistorie. 637 sider. Med brugsspor...

kr. 70,00 Eksl. Moms: kr 70,00

Danske bøndergaarde. Grundplaner og konstruktioner

Foredrag holdt ved det 3. nordiske folkelivs- og folkemindeforskermøde i København 1924. 2. udgave, ..

kr. 50,00 Eksl. Moms: kr 50,00

Danske Gaarde. II. samling. Illustreret statitisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. I - IV.

Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske landbrug. Under medvirken af Kammerjunke..

kr. 500,00 Eksl. Moms: kr 500,00

Danske Gaarde. III. samling. Illustreret statitisk og historisk Haandbog for det danske Landbrug. I - II.

2 bind. Illustreret statistisk og historisk Haandbog for det danske landbrug. Under medvirken af H. ..

kr. 160,00 Eksl. Moms: kr 160,00

Danske gårde i tekst og billeder. Vejle Amt. Bind 1 + 2A + 2B

Indhold: Brædstrup. Børkop. Egtved. Fredericia. Hedensted. Jelling. Lunderskov. Vamdrup. Vejle, Hors..

kr. 400,00 Eksl. Moms: kr 400,00

Den danske bonde og friheden

Otte foredrag over bondestandens fortid holdte under forberedelserne til hundrerårsfesten for frigør..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Den danske husmand. Husmænd og husmandsbevægelse gennem tiderne. 2 bind

2. udg. Illustreret med s/h gengivelser. 323+269 sider. I 2 rød forlagsindbindinger. Bøgerne fremtræ..

kr. 125,00 Eksl. Moms: kr 125,00

Der var så dejligt ude på landet

Der var så dejligt ude på landet tager dig i billeder og ord med tilbage til det 20. århundredes bon..

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Det agrare Danmark 1680-1980'erne

332 sider. Illustreret. Afbleget ryg, omslag med enkelte brugsspor. Stemplet i bogen...

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Det handler om mennesker. Landbrugsraadet 1919-1994

Gennemillustreret med fotos. 145 sider. Næsten som ny...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Det nordslesvigske landbrug og den danske bevægelse 1880-1914

En historisk fremstilling og undersøgelse af landbrugets betydning for den nationale udvikling i Nor..

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Det var en gang .... Troll, Faun og andre eventyr fra Nærbø

Landbruksmaskiner. Gennemillustreret. 64 sider. Næsten som ny...

kr. 85,00 Eksl. Moms: kr 85,00

Eliten af Dansk kvægopdrættere og kvægracer. 2 Bind

Komplet værk. Bind 1 Rød Dansk malkerace Jylland. Bind 2 Rød Dansk malkerace Sønderjylland og Ørene...

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Eliten af Danske Kvægopdrættere og Kvægracer. Sønderjylland og øerne

Eliten af danske kvægopdrættere om kvægracer. Bind 2. Rød dansk malkerace. Sønderjylland og øerne. 5..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Et enigt landbrug? Konflikt og samarbejde mellem landbrugets organisationer

En studie i landbrugets organisationsforhold med udgangspunkt i perioden 1957-61. 312 sider. Illustr..

kr. 170,00 Eksl. Moms: kr 170,00

Feltbiologi

Om hvordan man tilrettelægger og gennemfører en feltundersøgelse af de enkelte organismer, de biolog..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Gamle danske bøndergaarde

Mange fotos af nu forsvundne gårde. 192 sider. Med udfoldeligt kort. Omslag og nogle sider med alder..

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

J. E. Ohlsens Enke 1804-1954. Fagstof for fagfolk. Hovedkatalog

Frøavl og Frøhandel m.m. Illustreret med foto. 171 sider. Med brugsspor...

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Kan du huske årets gang på landet?. Januar-juni & Juli-december. 2 stk.

Letlæste, rimede kortprosatekster, der ledsaget af tegninger beretter om årets gang på landet, både ..

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Koen - kvæget i dansk landbrug

Historien om koen i det Danske Landbrug. Rigt illustreret i s/h. 420 sider. Alm. Brugsspor...

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Kvæghold og Kvægfodring

2. udgave. Illustreret, 334 sider. Ryg falmet, alm. brugsspor, lidt lugt af røg. Mange foto af landb..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Landbovirke omkring Flensborg Fjord gennem 100 år

206 sider. Illustreret. Strege på en side, ellers pæn...

kr. 30,00 Eksl. Moms: kr 30,00

Landbrug. Lokalhistorie. Langt fra Danmark

Festskrift til Erik Helmer Pedersen i anledning af hans 70 års fødselsdag lørdag den 6. juli 2002. M..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

Landbrugets Haandbog i Lov og Ret. 2 Bind

Emne: jura. Det. Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. Under Redaktion af Fr. Teist. 1. udgave. 1. op..

kr. 120,00 Eksl. Moms: kr 120,00

Landbrugets mekanisering. Rationel arbejds-og maskinteknik

Landbrugets Redskaber og Maskiner, i tekst og billeder. 425 sider. Pænt indbundet, sider med aldersb..

kr. 125,00 Eksl. Moms: kr 125,00

Landbrugs-Bygningers Planlægning Forbedring Rettebrug og Økonomi

Særnummer af månedstidsskriftet Landbonyt. 95 sider. Illustreret...

kr. 30,00 Eksl. Moms: kr 30,00

Mennesker på herregården. Lolland 1880 - 1960

Fotografier indsamlet fra lokalhistoriske arkiver på Lolland, fortælles om de mange mennesker, som b..

kr. 175,00 Eksl. Moms: kr 175,00

Naturkræfterne og deres love. Landbrugsskolen

Fysik for landbrugsskoler og højskoler. 11 udgave. 140 sider. Notater få steder i bogen. Afbleget ry..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Oplevelser fra danske vingårde

Relevant avisudklip indlagt. Portrætter og fakta om 16 danske vingårde fra hele Danmark, samt artikl..

kr. 100,00 Eksl. Moms: kr 100,00

På herrens mark. Stavnsbundet eller fri

Historie stavnsbåndets opløsning. Landbrug, landbrugspolitik, landbrugsreformer m.m. Rigt illustrere..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Praktisk Veilednirlg for Træ- og Brændehandlere, nærmest med Hensyn til Beregningen og Behandligen af det raa Materiale

Sjælden første udgave. Illustreret i s/h. 90 sider og sidste side med Træbøidemaaler. Med ydre brugs..

kr. 175,00 Eksl. Moms: kr 175,00

Redskabslære. Landbrugets redskaber og arbejdsmaskiner

Vejleder og raadgiver i landbrugsmaskiner til heste brug årgang 1926. Illustreret med s/h foto og te..

kr. 250,00 Eksl. Moms: kr 250,00

Retsforholdet mellem Husbond og Medhjælpere

19 sider. Lov stadfæstet af Kong Christian X. Pæn stand...

kr. 30,00 Eksl. Moms: kr 30,00

Set & Høst - erindringsbilleder

124 sider. Illustreret med foto. Fortælling om høst før i tiden. Alm. Brugsspor...

kr. 150,00 Eksl. Moms: kr 150,00

Sider af Landbruget

2. rev. Udg. Illustreret med foto. 64 sider. Som ny...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Sortbroget Kvæg - baggrund og udvikling i Danmark

Med s/h fotos, kort, tegninger m.m. 335 sider. Pæn stand...

kr. 80,00 Eksl. Moms: kr 80,00

Større danske landbrug. 10 Bind.

Statistisk, topografisk, historisk haandbog. 9 Bind + 10 Bind, Udvalg af Danske Gaarde ikke optaget ..

kr. 1.300,00 Eksl. Moms: kr 1.300,00

Større gårde og skove med indkøbsregister og navneregister 1980

Med indkøbsregister og navneregister i Danmark. Oplysninger om de enkelte gårde indsamles en gang om..

kr. 75,00 Eksl. Moms: kr 75,00

Svinets avl, røgt og pleje

Illustreret med foto af danske svin m.m. 158 sider. Med ydre brugsspor...

kr. 60,00 Eksl. Moms: kr 60,00

Veterantraktorer

Denne bog er et portræt af og hyldest til de personer - som gamle Jens Peder - organisationer, klubb..

kr. 280,00 Eksl. Moms: kr 280,00

Vi en gård jer bygget har. Frilandsmuseet 1901-1976 ved Sorgenfri

Ostenfeldgården pa Frilandsmuseet. Illustreret. 39 sider. Som ny...

kr. 45,00 Eksl. Moms: kr 45,00